Hoe om 'n ouditverslag te skryf: 14 stappe (met foto's)

INHOUDSOPGAWE:

Hoe om 'n ouditverslag te skryf: 14 stappe (met foto's)
Hoe om 'n ouditverslag te skryf: 14 stappe (met foto's)

Video: Hoe om 'n ouditverslag te skryf: 14 stappe (met foto's)

Video: Hoe om 'n ouditverslag te skryf: 14 stappe (met foto's)
Video: File Audit Reports 2023, September
Anonim

'N Ouditverslag is die formele mening van ouditbevindinge. Die ouditverslag is die eindresultaat van 'n oudit en kan deur die ontvanger persoon of organisasie gebruik word as 'n instrument vir finansiële verslagdoening, beleggings, bedrywighede verander, aanspreeklikheid afdwing of besluite neem. 'N Doeltreffende ouditverslag is noodsaaklik om seker te maak dat die resultate van u oudit op 'n manier aangebied word wat nuttig is vir die party wat die oudit ontvang.

Stappe

Deel 1 van 3: Voorbereiding vir die skryf van 'n ouditverslag

Skryf 'n ouditverslag Stap 2
Skryf 'n ouditverslag Stap 2

Stap 1. Verstaan die basiese doelwitte van alle ouditverslae

Voordat u die besonderhede van die skryf van 'n ouditverslag ondersoek, is dit belangrik om 'n breë blik te hê op die hoofdoelwitte van alle ouditverslae. As u dit in gedagte hou terwyl u die tegniese aspekte van die skryf van 'n verslag ondersoek, sal u seker maak dat u verslag doen wat dit veronderstel is om te doen.

 • Afwykings illustreer: Die hoofdoel van enige ouditverslag is om te illustreer waar die organisasie nie voldoen aan die standaard, reëls, regulasies of doelwitte wat dit veronderstel is nie. Dit is belangrik om die afwyking duidelik te identifiseer, sowel as die standaard waaraan dit nie voldoen nie. Dit is dan belangrik om aan te toon watter bewyse u gebruik het om die afwyking te bevestig. Die doel is dat elke afwyking genoeg inligting sal bevat sodat die ontvangers van die ouditverslag dit kan verander.
 • Positiewe uiteensetting: 'n Ouditverslag moet nie net negatiewe bevat nie. Dit geld veral vir nakomingsverslae en operasionele oudits. Dit stel die organisasie in staat om op die werkgebiede te fokus en dit op ander gebiede toe te pas. As u byvoorbeeld 'n nakomingsoudit uitvoer om te verseker dat 'n organisasie aan opleidingsvereistes voldoen, kan u sê: "Die oudit toon aan dat die huidige opleidingsprogram die vereistes betyds en op die begroting oorskry het".
 • Geleenthede vir verbetering: Behalwe dat dinge aangedui word wat nie aan die vereistes voldoen nie (nie-ooreenkomste), is dit belangrik om ook hoërisiko-gebiede aan te dui, of gebiede wat moontlik voldoen, maar die risiko loop om uiteindelik nie te voldoen nie, of wat verbeter kan word.
Skryf 'n ouditverslag Stap 4
Skryf 'n ouditverslag Stap 4

Stap 2. Dink na oor wie die verslag gaan lees

Wie gaan u verslag lees, en wat is die omvang van hul kennis oor die taal wat u sal gebruik? 'N Ouditverslag is 'n amptelike rekord van 'n ouditprojek, en dit sal waarskynlik later in die jare teruggekeer word vir heroudits.

Wenk:

Maak seker dat u al die terme en afkortings wat u gebruik definieer, aangesien die standaard vorme van kommunikasie moontlik kan verander.

Skryf 'n ouditverslag Stap 1
Skryf 'n ouditverslag Stap 1

Stap 3. Leer die verskillende tipes oudit

'N Oudit word as 'n amptelike ondersoek beskou om te verifieer dat die regte beleide en prosedures gevolg is, en daarom kan 'n oudit baie vorme aanneem.

 • Finansiële oudit: Dit is die algemeenste vorm van oudit en verwys na die stelselmatige oorsig van 'n maatskappy se finansiële verslagdoening om te verseker dat alle inligting geldig is en voldoen aan GAAP -standaarde.
 • Operasionele oudit: 'n Operasionele oudit is 'n oorsig van 'n organisasie se gebruik van hulpbronne om te verseker dat die hulpbronne so doeltreffend en effektief moontlik aangewend word om die missie en doelwitte van die organisasie te bereik.
 • Nakomingsoudit: 'n Nakomingsoudit word uitgevoer om te bepaal of 'n organisasie of program volgens wette, beleide, regulasies en prosedures werk.
 • Ondersoekende oudit: Dit word gewoonlik in opdrag geneem as daar vermoedelik oortredings van reëls, regulasies of wette is, en kan 'n kombinasie van al die voorheen genoemde tipes oudit behels.
Skryf 'n ouditverslag Stap 3
Skryf 'n ouditverslag Stap 3

Stap 4. Leer die tipes ouditmenings

As u byvoorbeeld 'n finansiële ouditverslag skryf, is dit belangrik om te verstaan dat daar vier basiese tipes menings is wat uitgespreek kan word. Watter mening u uitspreek, beïnvloed die toon, struktuur en organisasie van 'n ouditverslag, en die tipe mening wat u uitspreek, word bepaal deur die resultate van die oudit. Ander soorte oudits (soos operasionele en wettige oudits) kan dieselfde tipe opinies gebruik.

 • 'N Skoon mening word gebruik as 'n entiteit se finansiële state 'n duidelike voorstelling is van die finansiële mening van 'n entiteit.
 • 'N Gekwalifiseerde mening word gebruik as daar omvangbeperkings op die werk van die ouditeur was. Omvangbeperkings is beperkings op die oudit wat deur die kliënt veroorsaak word of ander gebeure wat die ouditeur nie toelaat om alle aspekte van sy of haar ouditprosedures te voltooi nie.
 • 'N Negatiewe mening word gebruik as finansiële inligting verkeerd is.
 • 'N Disclaimer -opinie kan veroorsaak word deur verskillende situasies. Die ouditeur kan byvoorbeeld nie onafhanklik wees nie, of daar is kommer oor die geouditeerde.

Deel 2 van 3: Begin met u verslag

Skryf 'n ouditverslag Stap 5
Skryf 'n ouditverslag Stap 5

Stap 1. Ken die styl van ouditverslagdoening voordat u begin

Daar is sekere stylriglyne wat u moet volg vir 'n ouditverslag, dus maak seker dat u weet wat hierdie beginsels is voordat u begin skryf.

 • Gee perspektief aan die leser en gee 'n billike balans tussen die positiewe en negatiewe resultate van die oudit.
 • Wees presies en vermy oortollige frasering en onakkurate terminologie. Ter wille van duidelikheid, kies korter sinne bo langere. 'N Beperking van 15 tot 18 woorde word aanbeveel vir sakeskryf. Vermy ook versterkers soos duidelik, spesiaal, sleutel en redelik, aangesien dit nie presies is nie.
 • Moenie passiewe stem gebruik nie. Passiewe stem kan moeilik wees om te lees. In plaas daarvan om te sê: "Geen onreëlmatigheid van die operasie is gevind nie" sê "Die ouditspan het geen bewyse van onreëlmatigheid gevind nie."
 • Gebruik opsommingspunte, wat moeilike inligting opbreek en dit vir die leser duideliker maak.
 • Gebruik geslagsneutrale terme.
 • Moenie ouditwoorde gebruik nie. Gonswoorde is dubbelsinnige, te veel gebruikte frases soos "oor die algemeen verbeter", "beduidende risiko's" en "kontrole verskerp."
Skryf 'n ouditverslag Stap 6
Skryf 'n ouditverslag Stap 6

Stap 2. Skets u ouditverslag

Lees die resultate van die oudit voordat u begin skryf en maak 'n uiteensetting vir u, gebaseer op al die afdelings wat u benodig. 'N Standaard uiteensetting bestaan uit opskrifte, gemerk met Romeinse syfers, en onderafdelings wat letters, syfers of klein Romeinse syfers gebruik. Kies 'n organisatoriese strategie wat vir u werk en gaan daarvandaan.

As u byvoorbeeld die prosesse vir 'n spesifieke afdeling van 'n organisasie kontroleer, kan u dit oorweeg om die departement in verskeie hoofafdelings op te deel en sodoende bevindings te rapporteer

Skryf 'n ouditverslag Stap 7
Skryf 'n ouditverslag Stap 7

Stap 3. Skryf jou inleiding

Die inleiding bevat 'n oorsig van inligting oor die ouditgebied en stel die leser in kennis van enige agtergrond wat hulle moontlik moet weet voordat hy die volledige verslag lees.

Skryf 'n ouditverslag Stap 8
Skryf 'n ouditverslag Stap 8

Stap 4. Volg die Doel en Omvang Metodologie

Hierdie afdeling bied inligting oor die oudit en behoort die volgende vrae te beantwoord, asook die metodologie wat in die oudit gebruik word, te bespreek:

 • Waarom is die oudit uitgevoer?
 • Wat was ingesluit en nie ingesluit by die oudit nie?
 • Wat is die tydperk geoudit?
 • Wat was die ouditdoelwitte?
Skryf 'n ouditverslag Stap 9
Skryf 'n ouditverslag Stap 9

Stap 5. Gaan voort na die verklaring oor ouditstandaarde

Hierdie oudit is 'n basiese vrywaring wat mense sal soek om seker te maak dat die oudit korrek uitgevoer is. Die verklaring oor ouditstandaarde moet sê dat die verslag volgens regeringstandaarde opgestel is.

Skryf 'n ouditverslag Stap 10
Skryf 'n ouditverslag Stap 10

Stap 6. Skryf die opsomming

Dit is 'n oorsig van die ouditresultate. Dit moet algehele gevolgtrekkings en aanbevelings met betrekking tot die Doel- en Omvangmetodologie bevat. Hierdie afdeling moet die volgende insluit:

 • 'N Kort beskrywing van wat geoudit is, doelwitte, omvang en tydsperiodes.
 • Verklarings van beduidende aksieplanne.
 • Algehele bekommernisse en gevolgtrekkings.
 • Algehele beoordeling van die ouditverslag.

Deel 3 van 3: Skryf u resultate en aanbevelings

Skryf 'n ouditverslag Stap 11
Skryf 'n ouditverslag Stap 11

Stap 1. Skryf 'n openingsverklaring vir u afdeling oor bevindinge/aanbevelings

'N Ouditverslag eindig gewoonlik met die resultate van die oudits en aanbevelings vir die verbetering van die geouditeerde entiteit. Resultate en aanbevelings is die basis van 'n goeie verslag. Voordat u begin met die skryf van hierdie afdeling, gee 'n kort openingsverklaring met die inligting wat u sal verskaf.

Skryf 'n ouditverslag Stap 12
Skryf 'n ouditverslag Stap 12

Stap 2. Verstaan toestand, kriteria, oorsaak en gevolg

Die bevindinge van u ouditverslag is afhanklik van hierdie terme, en om dit in elke bevinding te verstaan en aan te spreek, is die sleutel tot 'n goeie verslag.

 • Kriteria is 'n verduideliking van bestuursdoelwitte en die standaarde wat gebruik word om die program, funksie of aktiwiteit wat geoudit word, te evalueer.
 • Voorwaarde is hoe effektief departementele bestuur doelwitte bereik en/of standaarde bereik. Doelwitte kan óf volledig, gedeeltelik of nie bereik word nie.
 • Oorsaak is 'n verklaring oor die rede waarom dinge goed of swak gegaan het. Moontlikhede sluit in onvoldoende prosedures, prosedures wat nie gevolg word nie, swak toesig of ongekwalifiseerde werknemers.
 • Effek stel die resultaat van die toestande in kwantifiseerbare terme. Is die effek groter risiko of blootstelling? Is dit geldelike koste? Is dit swak prestasie? Dit moet aangespreek word as u die effek dek.
Skryf 'n ouditverslag Stap 13
Skryf 'n ouditverslag Stap 13

Stap 3. Maak effektiewe aanbevelings

As ouditeur is u laaste taak om aanbevelings vir verbetering vir die geouditeerde entiteit te maak. Hulle moet saam gelys word onder 'n hoofverklaring, soos 'Ons beveel die departementshoof aan:' Onthou om die volgende te doen terwyl u u aanbevelings skryf:

 • Wees positief. Fokus op wat tans reg is en hoe die goeie aspekte van die entiteit op ondoeltreffende gebiede toegepas kan word.
 • Wees spesifiek. Wees baie duidelik oor watter spesifieke aspekte nie aan die protokol voldoen nie, en watter konkrete stappe moontlik geïmplementeer kan word om die nakoming daarvan te verseker.
 • Identifiseer wie moet optree. Het die onderneming beter werkverrigting nodig, of moet die bestuur die pas aanpas? Maak duidelik wie veranderinge moet aanbring.
 • Hou aanbevelings kort. Wees bondig - sluit slegs die nodige inligting in.
Skryf 'n ouditverslag Stap 14
Skryf 'n ouditverslag Stap 14

Stap 4. Volg die korrekte formaat

As u u ouditverslag opknap om aan die bestuur gestuur te word, moet u die regte formaat volg voordat u dit uitstuur.

 • Sluit 'n voorblad in. Die voorblad moet drie of vier reëls bevat en die onderwerp van die ouditverslag en die tipe oudit uiteensit.
 • 'N Memo moet op die voorblad volg. Die memorandum moet een of twee kort paragrawe wees wat 'n oorsig gee van wie en wat geoudit is, wie die verslag ontvang het of ontvang, en planne vir toekomstige verspreiding.
 • 'N Inhoudsopgawe volg op die memorandum en bevat 'n katalogus met hoofstukke, bladsynommers, gedeeltes en voorstelle van die oudit.
 • Die verslag moet in duidelike, nie-tegniese taal geskryf word en die regte grammatika en paragraaforganisasie gebruik.
 • Verslae word georganiseer volgens hoofstukke, elk met 'n titel, en volgens afdelings en onderafdelings, elk gemerk met 'n opskrif. Opskrifte moet van algemeen na meer spesifiek gaan.

Aanbeveel: