Hoe om 'n retoriese analise te skryf: 15 stappe (met foto's)

INHOUDSOPGAWE:

Hoe om 'n retoriese analise te skryf: 15 stappe (met foto's)
Hoe om 'n retoriese analise te skryf: 15 stappe (met foto's)

Video: Hoe om 'n retoriese analise te skryf: 15 stappe (met foto's)

Video: Hoe om 'n retoriese analise te skryf: 15 stappe (met foto's)
Video: Hoe u het retorische analyse-essay van de AP-taal kunt behalen | Annoteer met mij 2023, September
Anonim

'N Retoriese analise kan geskryf word oor ander tekste, televisieprogramme, films, kunsversamelings of 'n verskeidenheid ander kommunikatiewe mediums wat probeer om 'n verklaring te lewer aan die beoogde gehoor. Om 'n retoriese analise te kan skryf, moet u kan bepaal hoe die skepper van die oorspronklike werk sy of haar argument probeer voer. U kan ook inligting insluit oor die vraag of die argument suksesvol is. Lees meer oor die regte manier om 'n retoriese analise te skryf.

Stappe

Deel 1 van 4: Versameling van inligting

Skryf 'n retoriese analise Stap 1
Skryf 'n retoriese analise Stap 1

Stap 1. Identifiseer die SOAPSTone

Die SOAPSTone van 'n teks bevat die spreker, geleentheid, gehoor, doel, onderwerp en toon.

 • Die spreker verwys na die voor- en van van die skrywer. As die skrywer 'n geloofsbrief het wat sy of haar gesag oor die aangeleentheid verleen, moet u dit ook kortliks oorweeg. Let egter daarop dat as die verteller van die skrywer verskil, dit ook na die verteller kan verwys.
 • Die geleentheid verwys meestal na die tipe teks en die konteks waaronder die teks geskryf is. Daar is byvoorbeeld 'n groot verskil tussen 'n opstel wat vir 'n wetenskaplike konferensie geskryf is en 'n brief aan 'n medewerker in die veld.
 • Die gehoor is vir wie die teks geskryf is. Dit hou verband met die geleentheid, aangesien die geleentheid besonderhede oor die gehoor kan bevat. In die voorbeeld hierbo sou die gehoor 'n konferensie wees van geleerdes teenoor 'n medewerker in die veld.
 • Die doel verwys na wat die skrywer in die teks wil bereik. Dit bevat gewoonlik die verkoop van 'n produk of standpunt.
 • Die onderwerp is bloot die onderwerp wat die skrywer in die teks bespreek.
Skryf 'n retoriese analise Stap 2
Skryf 'n retoriese analise Stap 2

Stap 2. Ondersoek die appèlle

Appèlle is die eerste klassifikasie van retoriese strategie en behels die etos, logo's en patos.

 • Ethos, of etiese aantreklikhede, maak staat op die geloofwaardigheid en karakter van die skrywer tydens die goedkeuring. Vermeldings van 'n skrywer se karakter of kwalifikasies kwalifiseer gewoonlik as etos. Byvoorbeeld, as 'n gesinsterapeut met 20 jaar praktyk 'n artikel skryf oor die verbetering van familiêre verhoudings, sou die gebruik van etos dit noem. Ondanks hul naam, het hierdie appèlle niks te doen met 'etiek' soos ons gewoonlik daaraan dink nie.
 • Logos, of logiese appèlle, gebruik rede om 'n argument te voer. Die meeste akademiese diskoerse moet baie gebruik maak van logo's. 'N Skrywer wat 'n argument met bewyse, gegewens en onmiskenbare feite ondersteun, gebruik logo's.
 • Pathos, of patetiese beroepe, probeer emosie wek om goedkeuring te verkry. Hierdie emosies kan alles insluit van simpatie en woede tot die begeerte na liefde. As 'n artikel oor geweldsmisdaad persoonlike, menslike besonderhede bevat oor slagoffers van geweldsmisdaad, gebruik die skrywer waarskynlik patos.
Skryf 'n retoriese analise Stap 3
Skryf 'n retoriese analise Stap 3

Stap 3. Let op stylbesonderhede

Stylbesonderhede is die tweede retoriese strategie en bevat 'n wye verskeidenheid elemente, soos beeldspraak, toon, sintaksis en diksie.

 • Analogieë en figuurlike taal, insluitend metafore en vergelykings, toon 'n idee deur vergelyking.
 • Herhaling van 'n sekere punt of idee word gebruik om die punt meer onvergeetlik te laat lyk.
 • Beelde beïnvloed dikwels patos. Die beeld van 'n honger kind in 'n derdewêreldland kan 'n kragtige manier wees om deernis of woede op te wek.
 • Diksie verwys na woordkeuse. Emosioneel gelaaide woorde het 'n groter impak, en ritmiese woordpatrone kan 'n tema meer effektief vestig.
 • Toon beteken in wese gemoed of gesindheid. 'N Sarkastiese opstel verskil aansienlik van 'n wetenskaplike opstel, maar afhangende van die situasie kan een van die twee tonele effektief wees.
 • Die toespraak van die opposisie toon aan dat die skrywer nie bang is vir die teenoorgestelde standpunt nie. Dit stel die skrywer ook in staat om sy of haar eie argument te versterk deur die opponerende argument af te sny. Dit is veral kragtig as die skrywer 'n sterk standpunt wat hy of sy het, kontrasteer met 'n swak standpunt aan die teenoorgestelde kant.
Skryf 'n retoriese analise Stap 4
Skryf 'n retoriese analise Stap 4

Stap 4. Vorm 'n analise

Voordat u met u analise begin, moet u bepaal wat die inligting wat u versamel het, vir u voorstel.

 • Vra jouself af hoe die retoriese strategieë van appèlle en styl die skrywer help om sy of haar doel te bereik. Bepaal of een van hierdie strategieë misluk en maak die skrywer seer in plaas van om te help.
 • Bespreek waarom die outeur moontlik die retoriese strategieë vir die gehoor en daardie geleentheid gekies het. Bepaal of die keuse van strategieë vir 'n ander gehoor of geleentheid moontlik verskil het.
 • Onthou dat u in 'n retoriese analise nie hoef saam te stem met die argument wat aangebied word nie. U taak is om te ontleed hoe goed die skrywer die appèlle gebruik om sy of haar argument aan te bied.

Deel 2 van 4: Skryf die inleiding

Skryf 'n retoriese analise Stap 5
Skryf 'n retoriese analise Stap 5

Stap 1. Identifiseer u eie doel

U moet die leser op een of ander manier laat weet dat u artikel 'n retoriese analise is.

 • Deur die leser te laat weet dat u artikel 'n retoriese analise is, laat u hom of haar weet presies wat om te verwag. As u die inligting nie vooraf aan die leser laat weet nie, kan hy of sy verwag om eerder 'n evaluerende argument te lees.
 • Moenie eenvoudig sê: "Hierdie artikel is 'n retoriese analise nie." Weef die inligting so natuurlik moontlik in die inleiding in.
 • Let daarop dat dit moontlik nie nodig is as u 'n retoriese analise skryf vir 'n opdrag wat spesifiek 'n retoriese analise vereis nie.
Skryf 'n retoriese analise Stap 6
Skryf 'n retoriese analise Stap 6

Stap 2. Gee die teks wat geanaliseer word

Identifiseer duidelik die teks of dokument wat u van plan is om in u artikel te ontleed.

Die inleiding is 'n goeie plek om 'n vinnige opsomming van die dokument te gee. Hou dit egter vinnig. Stoor die meerderheid van die besonderhede vir u liggaamsdele, aangesien die meeste besonderhede gebruik sal word om u analise te verdedig

Skryf 'n retoriese analise Stap 7
Skryf 'n retoriese analise Stap 7

Stap 3. Noem kortliks die SOAPS

Noem die spreker, geleentheid, gehoor, doel en onderwerp van die teks.

U hoef nie hierdie besonderhede in hierdie volgorde te noem nie. Sluit die besonderhede in by 'n saak wat sinvol is en natuurlik in u inleidende paragraaf vloei

Skryf 'n retoriese analise Stap 8
Skryf 'n retoriese analise Stap 8

Stap 4. Spesifiseer 'n tesisverklaring

Die tesisverklaring is die sleutel tot 'n suksesvolle inleiding en bied 'n gevoel van fokus vir die res van die opstel. Daar is verskillende maniere om u bedoelings met die opstel te verklaar.

 • Probeer om aan te dui watter retoriese tegnieke die skrywer gebruik om mense na sy of haar gewenste doel te beweeg. Ontleed hoe goed hierdie tegnieke hierdie doel bereik.
 • Oorweeg om die fokus van u opstel te verminder. Kies een of twee ontwerpaspekte wat kompleks genoeg is om 'n hele opstel te ontleed.
 • Dink daaraan om 'n oorspronklike argument te maak. As u analise u daartoe lei om 'n sekere argument oor die teks te voer, fokus u proefskrif en opstel op die argument en ondersteun dit deur die hele artikel.
 • Probeer om eerder te konsentreer op die gebruik van woorde soos "effektief" of "ondoeltreffend" tydens die opstel van u proefskrif, eerder as "goed" of "sleg". U wil voorkom dat u waarde -oordele doen.

Deel 3 van 4: Skryf van die liggaam

Skryf 'n retoriese analise Stap 9
Skryf 'n retoriese analise Stap 9

Stap 1. Organiseer u liggaamsparagrawe deur retoriese appèlle

Die mees standaard manier om u liggaamsparagrawe te organiseer, is deur dit te verdeel in afdelings wat die logo's, etos en patos identifiseer.

 • Die volgorde van logo's, etos en patos is nie noodwendig in klip nie. As u van plan is om meer op die een as die ander twee te konsentreer, kan u die twee mindere appèlle in die eerste twee afdelings kortliks bespreek, voordat u die derde in meer detail aan die middel en einde van die vraestel uitvoer.
 • Vir logo's, identifiseer ten minste een groot eis en evalueer die gebruik van objektiewe bewyse in die dokument.
 • Vir etos, ontleed hoe die skrywer of spreker sy of haar status as 'deskundige' gebruik om geloofwaardigheid te versterk.
 • Vir patos, ontleed alle besonderhede wat die manier waarop die kyker of leser voel oor die onderwerp, verander. Ontleed ook enige beelde wat gebruik word om estetiese sintuie aan te spreek, en bepaal hoe effektief hierdie elemente is.
 • Sluit dinge aan deur die gevolge en algehele impak van hierdie drie appèlle te bespreek.
Skryf 'n retoriese analise Stap 10
Skryf 'n retoriese analise Stap 10

Stap 2. Skryf eerder u ontleding in chronologiese volgorde

Hierdie metode is net so algemeen as om u referaat op 'n retoriese manier te organiseer, en dit is eintlik meer eenvoudig.

 • Begin van die begin van die dokument en werk deur tot die einde. Gee besonderhede oor die dokument en u ontleding van die besonderhede in die volgorde waarin die oorspronklike dokument dit bevat.
 • Die skrywer van die oorspronklike dokument het die inligting waarskynlik noukeurig en doelgerig georganiseer. Deur die dokument in hierdie volgorde aan te spreek, is u analise meer geneig om aan die einde van u artikel meer samehangend te wees.
Skryf 'n retoriese analise Stap 11
Skryf 'n retoriese analise Stap 11

Stap 3. Gee baie bewyse en ondersteuning

Vertrou op harde bewyse eerder as opinie of emosie vir u analise.

 • Bewyse bevat dikwels baie direkte aanhalings en parafrasering.
 • Wys op plekke waarin die skrywer sy of haar geloofsbriewe genoem het om etos te verduidelik. Identifiseer emosionele beelde of woorde met sterk emosionele konnotasies as 'n manier om aansprake op patos te ondersteun. Noem spesifieke data en feite wat gebruik word in die ontleding van logo's.
Skryf 'n retoriese analise Stap 12
Skryf 'n retoriese analise Stap 12

Stap 4. Handhaaf 'n objektiewe toon

'N Retoriese ontleding kan 'n argument maak, maar jy moet wetenskaplik en redelik wees in die ontleding van die dokument.

Vermy die eerste persoon se woorde "ek" en "ons". Hou by die meer objektiewe derde persoon

Deel 4 van 4: Skryf die gevolgtrekking

Skryf 'n retoriese analise Stap 13
Skryf 'n retoriese analise Stap 13

Stap 1. Herstel u proefskrif

Moenie die proefskrif in u inleiding bloot woord-vir-woord herhaal nie. Herformuleer dit in plaas daarvan met behulp van nuwe terminologie terwyl u in wese dieselfde inligting deel.

 • By die hersiening van u proefskrif, moet u vinnig kan ontleed hoe die doel van die oorspronklike skrywer bymekaar kom.
 • Probeer om meer gesofistikeerdheid of diepte daarby te bring as wat u in die begin gedoen het. Wat kan die gehoor nou verstaan oor u proefskrif wat hulle nie sou hê as u nie u analise gelees het nie?
Skryf 'n retoriese analise Stap 14
Skryf 'n retoriese analise Stap 14

Stap 2. Herhaal u hoofgedagtes

By die herhaling van u hoofgedagtes, moet u ook verduidelik waarom dit belangrik is en hoe dit u proefskrif ondersteun.

Hou hierdie inligting kort. U het 'n hele opstel bestee om u proefskrif te ondersteun, dus hierdie herformulerings van u hoofidees moet slegs dien as 'n opsomming van u ondersteuning

Skryf 'n retoriese analise Stap 15
Skryf 'n retoriese analise Stap 15

Stap 3. Spesifiseer of verdere navorsing gedoen moet word

As meer inligting gedoen moet word om u pogings te bevorder, sê dit.

 • Gee wat die navorsing moet behels en hoe dit kan help.
 • Gee ook aan waarom die onderwerp belangrik genoeg is om voort te gaan met navorsing en hoe dit van betekenis is vir die werklike wêreld.

Skryfhulp

Image
Image

Wat om in te sluit in 'n retoriese analise

Ondersteun wikiHow en ontsluit alle monsters.

Image
Image

Dinge om te vermy in 'n retoriese analise

Ondersteun wikiHow en ontsluit alle monsters.

Image
Image

Geannoteerde retoriese analise

Ondersteun wikiHow en ontsluit alle monsters.

Wenke

 • Vermy die gebruik van 'Ter afsluiting …' Alhoewel baie skrywers geleer kan word om slotparagrawe met hierdie frase af te sluit, aangesien hulle eers opstelle leer skryf, moet u hierdie frase nooit in 'n opstel wat op 'n hoër akademiese vlak geskryf is, insluit nie. Hierdie frase en die inligting wat gewoonlik daarna volg, is leë inligting wat slegs u laaste paragraaf deurmekaar maak.
 • Stel geen nuwe inligting in u gevolgtrekking nie. Som die belangrike besonderhede van die opstel op.
 • Moenie in 'n analise argumenteer nie. Fokus op die 'hoe' hulle hul mening gemaak het, nie as dit goed is of nie.

Aanbeveel: