4 maniere om 'n artikel op te som

INHOUDSOPGAWE:

4 maniere om 'n artikel op te som
4 maniere om 'n artikel op te som

Video: 4 maniere om 'n artikel op te som

Video: 4 maniere om 'n artikel op te som
Video: Hoe om 'n opsomming te skryf: Nie-fiksieteks 2023, September
Anonim

U kan 'n artikel opsom as deel van 'n opdrag of om die outeur se idees beter te verstaan. 'N Opsomming van 'n artikel bied 'n oorsig van die tesis, doel en hoofgedagtes van die skrywer. Lees die artikel verskeie kere voordat u met u opsomming begin en maak notas in die kantlyn. Skryf dan 'n eerste konsep wat die artikel effektief opsom. Kry laastens terugvoer oor u artikel en maak hersienings om dit af te handel.

Stappe

Deel 1 van 4: Lees die artikel

Stap 1. Hersien u opdragblad om die verwagtinge te verstaan

Lees die opdragblad twee keer om seker te maak dat u die opdragvereistes verstaan. Merk die verwagtinge en wat u moet doen om volle krediet te kry. As u u opdrag voltooi, moet u alles doen wat u instrukteur vra.

As u enige vrae het, vra u instrukteur om verduideliking te kry

Maak 'n opsomming van 'n artikel Stap 1
Maak 'n opsomming van 'n artikel Stap 1

Stap 2. Skandeer die artikel om die hoofpunte te identifiseer

Skandeer dit voordat u die artikel lees om 'n idee te kry van wat in die artikel vervat is en hoe dit opgebou is. Soek afdelingopskrifte of subopskrifte. Probeer ook die tesis, hoofpunte en gevolgtrekkings vind.

 • Merk of onderstreep die proefskrif, navorsingsvraag of doel.
 • Merk die ondersteuningspunte.
 • Merk die afdelingopskrifte.
 • Let op die studiemetode, indien daar een is.
 • Beklemtoon die bevindings, gevolgtrekkings of resultate.
Som 'n artikel Stap 2 op
Som 'n artikel Stap 2 op

Stap 3. Lees die artikel 2-3 keer om seker te maak dat u dit verstaan

Gaan stadig terwyl u die artikel lees, sodat u die inligting kan opneem. As u enige vrae het, stop en skryf dit in die kantlyn neer. Probeer tydens u tweede lees die antwoorde op u vrae vind om u begrip te versterk. Lees laastens die artikel 'n derde keer sodat u notas en opsommings kan skryf.

 • As dit moontlik is, lees dit hardop om u te help om die inligting te verwerk.
 • Deur die artikel verskeie kere te lees, kan u die idees beter verstaan. Dit is moeilik om 'n artikel by die eerste lees volledig te verstaan.
Som 'n artikel Stap 3 op
Som 'n artikel Stap 3 op

Stap 4. Skryf aantekeninge in die kantlyn in u eie woorde

Dink na oor wat die gedeelte sê of wat u dink die skrywer bedoel. Skryf dan u gedagtes en interpretasie van die teks in die kantlyn van die artikel neer. Maak seker dat u u eie woorde gebruik. Moenie net die woorde in die teks herrangskik of die artikel omskryf nie.

Dit is goed om kort frases en fragmente eerder as volsinne te skryf

Wenk:

Deur in u eie woorde aantekeninge te maak, kan u plagiaat vermy as u eers u opsomming skryf.

Som 'n artikel Stap 4 op
Som 'n artikel Stap 4 op

Stap 5. Skryf opsommings van 1 sin van elke afdeling van die artikel

Lees elke afdeling van die artikel, stop dan en dink na oor wat die skrywer sê. Identifiseer die hoofpunt en die ondersteuningspunte vir daardie afdeling. Som die punte in 1 sin op. Skryf u kort opsomming in die kantlyn naby die afdeling.

U kan skryf: "Lopez beweer dat huiswerk studente help om meer kennis te behou op grond van eksamen tellings en selfrapportering."

Deel 2 van 4: Opstel van 'n opsomming

Som 'n artikel Stap 6 op
Som 'n artikel Stap 6 op

Stap 1. Begin die inleiding met 'n oorsig van die skrywer en die artikel

Vertel die leser wat die artikel geskryf het, hul geloofsbriewe en die titel van die artikel. Verduidelik dan kortliks waaroor die artikel handel en waarom dit belangrik is.

U kan sê: 'Inez Lopez is 'n voormalige hoërskoolopvoeder wat nou kurrikulumbeplanning as navorsingsprofessor onderrig. Haar artikel getiteld “Huiswerk Smarts: Waarom kinders huiswerk nodig het” bespreek waarom studente baat by gereelde huiswerkopdragte. Lopez onderskei ook tussen effektiewe huiswerk en besig werk, wat opvoeders help om hul lesse ten goede te verander.”

Som 'n artikel Stap 7 op
Som 'n artikel Stap 7 op

Stap 2. Sluit die inleiding af met u proefskrif oor die hoofidees van die artikel

Skryf u proefskrif as die laaste sin in u inleiding. Fokus u tesis op die oorspronklike skrywer se tesis, hipotese of navorsingsvraag. Gee die kernidees in u eie woorde, maar moenie enige van u eie idees insluit nie.

Byvoorbeeld, jy sou skryf: "Lopez voer aan dat huiswerk nodig is om onderrig in die klas te ondersteun omdat studente meer inligting behou, die klas meer kurrikulum dek en dat studente meer aandag op hul eie in die klas kry."

Som 'n artikel Stap 16 op
Som 'n artikel Stap 16 op

Stap 3. Som elke hoofpunt in 'n sin op vir 'n kort opsomming

Lees die opsomming van 1 sin wat u in die artikelmarges geskryf het, weer. Trek die hoofpunt uit die gedeelte uit en skryf dan 'n sin wat saamvat wat die skrywer sê. Doen dit vir elke afdeling van die artikel.

 • 'N Kort opsomming is 1 bladsy of korter. Vir 'n kort opsomming skryf u 'n lang paragraaf of 'n inleiding, 'n hoofstuk en 'n slot.
 • Skryf, "Volgens Lopez presteer studente wat huiswerkopdragte vir hul kernklasse voltooi, akademies beter."

Wenk:

Opsommings is gewoonlik ongeveer 1/3 van die lengte van die oorspronklike artikel. U skryf slegs 'n kort opsomming as u oorspronklike artikel nie langer as 3 bladsye was nie.

Som 'n artikel Stap 17 op
Som 'n artikel Stap 17 op

Stap 4. Bespreek elke punt in 'n hoofparagraaf vir 'n langer opsomming

Vir 'n lang artikel skryf u gewoonlik 'n opsomming wat langer is as 'n bladsy. In hierdie geval skryf u 'n aparte paragraaf van 4-6 sinne vir elke hoofpunt. Gee u opsomming van die hoofpunt in die eerste 1-2 sinne van die paragraaf.

 • As u opsomming langer as 1 bladsy is, word dit as 'n langer opsomming beskou.
 • U skryf miskien: 'In haar studie vergelyk Lopez 2 verskillende klaskamers op dieselfde hoërskool, een met huiswerk en een wat nie. Lopez beweer dat studente wat huiswerk gedoen het, akademies beter gevaar het.”
Som 'n artikel Stap 19 op
Som 'n artikel Stap 19 op

Stap 5. Gee 2-3 ondersteunende voorbeelde vir elk van die hoofpunte

Die ondersteunende besonderhede is die voorbeelde wat die skrywer gegee het om hul idees te ondersteun. Identifiseer 2-3 ondersteunende voorbeelde vir elke hoofgedagte. Gee dit dan in 1-2 sinne vir 'n kort opsomming of 2-4 sinne vir 'n langer opsomming.

U kan skryf: 'Ter ondersteuning van haar bewerings, verduidelik Lopez dat studente wat hul huiswerk gedoen het, 40% hoër op eksamens behaal het, teen 'n hoër tempo aan die klas deelgeneem het as studente wat nie huiswerk gekry het nie, en akademiese eenhede 30% vinniger as klasse voltooi het dit het nie huiswerk gedoen nie.”

Som 'n artikel Stap 15 op
Som 'n artikel Stap 15 op

Stap 6. Verduidelik die navorsingsmetodes as die outeur dit gebruik het

Die navorsingsmetodes is die stappe wat die skrywer gebruik het om hul studie uit te voer. Beskryf die navorsingsontwerp, die proses en hoe die resultate gemeet is. As die navorsing vakke behels, identifiseer die vakke en wat hulle moes doen. Wees spesifiek oor hoe die skrywer hul data verkry het.

Byvoorbeeld, jy sou skryf: 'In haar navorsing het Lopez twee klasse aan dieselfde hoërskool studeer. Beide klasse het 'n soortgelyke demografiese en sosio -ekonomiese samestelling en het dieselfde akademiese ondersteuning gebied. Die beheerklaskamer het nie huiswerk ontvang nie, terwyl die eksperimentele klaskamer wel ontvang het. Lopez het die studente se voltooiingskoers van huiswerk, werkopdragte, klasdeelname en vordering deur die kurrikula dopgehou. Boonop het sy na elke eksamen kort studente -opnames gedoen.”

Som 'n artikel Stap 9 op
Som 'n artikel Stap 9 op

Stap 7. Beskryf die resultate en gevolgtrekkings as die artikel oor navorsing handel

Die resultate bevat die data of inligting wat die skrywer deur hul navorsing geleer het, en hul gevolgtrekkings bevat die idees wat hulle uit hul navorsing geneem het. Verduidelik die resultate van die navorsing, die analise wat die skrywer verskaf het en die gevolgtrekkings wat hulle gemaak het. Verduidelik ook die oproep van die skrywer tot aksie, indien daar is.

U kan skryf: 'Lopez het data versamel, soos studentetellings, aantal gevalle van klasdeelname en tempo van lesvordering. Boonop het sy studente gevra om hul vertroue, begrip van die materiaal en hul bereidheid om na elke eksamen na die volgende eenheid oor te gaan, te beoordeel. Op grond van haar data het Lopez tot die gevolgtrekking gekom dat studente tot 30% vinniger vorder as hulle daaglikse huiswerkopdragte voltooi. Om die akademiese prestasie te verbeter, beveel Lopez aan dat onderwysers in kernvakke elke aand huiswerk toewys.”

Som 'n artikel Stap 14 op
Som 'n artikel Stap 14 op

Stap 8. Sluit u opsomming af deur die tesis en die betekenis daarvan weer te gee

Skryf 'n kort gevolgtrekking van 2-3 sinne vir u opsomming. Herhaal die tesis wat u aan die einde van u inleiding gegee het, in die eerste sin. Noem dan kortliks wat die skrywer se idees op hul gebied belangrik of betekenisvol is.

Skryf iets soos: 'Volgens Lopez kan studente inligting behou en vinnig vorder as hulle huiswerk moet doen. Haar werk bied onderwysers 'n instrument om akademiese sukses te bevorder en advies oor hoe om huiswerk effektief te gebruik om studente te help

Deel 3 van 4: Maak u opsomming effektief

Som 'n artikel Stap 5 op
Som 'n artikel Stap 5 op

Stap 1. Maak seker dat u opsomming ongeveer 1/3 van die lengte van die artikel is

U wil hê dat u opsomming kort en bondig moet wees, terwyl u steeds die idees in die artikel moet oordra. Vergelyk u opsomming met die lengte van die oorspronklike artikel. As dit langer as 1/3 van die artikel se lengte is, hersien die opsomming om dit af te sny. Voeg ook meer besonderhede by as u opsomming te kort is.

U opsomming hoef nie presies in lengte te wees nie. Solank dit ongeveer 1/3 van die lengte van die artikel is, behoort dit voldoende te wees

Variasie:

As u opdragblad 'n ander lengte bevat, moet u altyd doen soos u instrukteur vra. U onderwyser kan u byvoorbeeld 'n doelwit van 1 500 woorde gee. As dit die geval is, volg hul instruksies.

Som 'n artikel op Stap 10
Som 'n artikel op Stap 10

Stap 2. Gebruik outeurmerkers om die idees toe te skryf aan die oorspronklike outeur

Skrywer -etikette herinner die leser daaraan dat die idees wat u aanbied, aan die oorspronklike skrywer behoort. Dit help u om nie toevallig die idees van die skrywer te plagiaat nie. Elke keer as u 'n idee of ondersteunende besonderhede uit die artikel noem, gebruik u 'n outeurmerker om aan te toon dat die idee aan die oorspronklike outeur behoort.

U sou skryf, "glo Lopez," "Lopez vind dit," en "Lopez voer aan." Dit is ook goed om voornaamwoorde te gebruik. U kan skryf: "Sy sê verder," "beweer sy verder," of "Sy weerlê hierdie idee."

Som 'n artikel Stap 11 op
Som 'n artikel Stap 11 op

Stap 3. Vermy direkte aanhalings omdat dit nie in u woorde voorkom nie

Die doel van 'n opsomming is om die artikelidees in u eie woorde voor te stel. As u direkte aanhalings gebruik, maak u nie 'n opsomming nie. Herskryf al die idees in u eie woorde.

Waarskuwing:

Frases of sinne uit die oorspronklike artikel is plagiaat. As u die artikel as deel van 'n opdrag saamvat, sal u waarskynlik krediet verloor as u nie die idees in u eie woorde herhaal nie.

Deel 4 van 4: Die afhandeling van u opsomming

Som 'n artikel Stap 8 op
Som 'n artikel Stap 8 op

Stap 1. Vra iemand om u koerant te lees en terugvoer te gee

Gee u vraestel aan iemand wat u vertrou om u eerlike advies te gee. Vra hulle om te kyk na gedeeltes wat verbeter moet word en om foute te merk. Gebruik hierdie terugvoer om u artikel te verbeter.

Vra byvoorbeeld u klasmaat, 'n skryfonderwyser of u onderwyser om terugvoer te gee

Som 'n artikel Stap 20 op
Som 'n artikel Stap 20 op

Stap 2. Vergelyk u opsomming met die opdragvereistes

Gaan terug oor u opdragblad en maak seker dat u alles gedoen het wat u instrukteur u gevra het om te doen. As u dit nie gedoen het nie, gaan dan terug en hersien u vraestel sodat dit aan u onderwyser se verwagtinge voldoen. Dit sal u help om volle krediet te kry.

Som 'n artikel Stap 18 op
Som 'n artikel Stap 18 op

Stap 3. Hersien u opsomming om gedeeltes te verbeter en foute reg te stel

Maak veranderinge op grond van die terugvoer wat u ontvang het en u hersieningsopdrag. Herskryf gedeeltes van u vraestel wat u wil verbeter. Stel ook grammatikale foute, tikfoute of spelfoute wat u tydens die hersiening gevind het, reg.

Afhangend van die doel van u opdrag, kan u verskeie rondes hersienings doen. As u hierdie opsomming vir 'n graad skryf, moet u seker maak dat u finale produk die beste werk is

Som 'n artikel Stap 21 op
Som 'n artikel Stap 21 op

Stap 4. Proeflees u opsomming om seker te maak dat dit geen foute bevat nie

Sodra u vraestel klaar is, lees dit aandagtig deur om te kyk of daar foute is. Stel die probleme wat u ondervind reg, sodat u nie krediet daarvoor verloor nie.

Vra iemand anders om u vraestel vir u te proeflees as u kan. Maak dan veranderinge as daar foute is

Som 'n artikel Stap 12 op
Som 'n artikel Stap 12 op

Stap 5. Kontroleer die opsomming teenoor die artikel om seker te maak dat dit akkuraat is

Lees die artikel weer en lees dan u opsomming daarvan. Maak seker dat u opsomming presies weerspieël wat die skrywer in die oorspronklike artikel sê. Kontroleer ook dat u opsomming die tesis, elke hoofpunt en die hoofondersteunings bespreek. Ten slotte, verwyder alle stellings wat u eie analise of opinies weerspieël.

Moenie u eie idees, ontledings of opinies in 'n opsomming insluit nie. Fokus slegs op die idees van die oorspronklike skrywer

Wenke

Maak seker dat u al die instruksies van u instrukteur volg, sodat u volle krediet kry

Waarskuwings

Maak seker dat u al die idees van die skrywer in u eie woorde plaas, sodat u nie per ongeluk plagiaat maak nie

Voorbeeldopsommings

Image
Image

Voorbeeld opvoedkundige tydskrifartikelopsomming

Image
Image

Voorbeeld wetenskaplike tydskrifartikelopsomming

Image
Image

Voorbeeld Professionele tydskrifartikelopsomming

Aanbeveel: