Hoe om navorsingsmetodologie te skryf: 13 stappe (met foto's)

INHOUDSOPGAWE:

Hoe om navorsingsmetodologie te skryf: 13 stappe (met foto's)
Hoe om navorsingsmetodologie te skryf: 13 stappe (met foto's)

Video: Hoe om navorsingsmetodologie te skryf: 13 stappe (met foto's)

Video: Hoe om navorsingsmetodologie te skryf: 13 stappe (met foto's)
Video: 19 PERTANYAAN YANG DIAJUKAN DOSEN PENGUJI DALAM SIDANG SKRIPSI DAN TESIS #skripsi #tesis 2023, September
Anonim

Die afdeling navorsingsmetodologie van enige akademiese navorsingsartikel gee u die geleentheid om u lesers te oortuig dat u navorsing nuttig is en tot u studieveld sal bydra. 'N Doeltreffende navorsingsmetodiek is gegrond op u algemene benadering - hetsy kwalitatief of kwantitatief - en beskryf die metodes wat u gebruik het, voldoende. Motiveer waarom u die metodes bo ander gekies het, en verduidelik hoe hierdie metodes antwoorde op u navorsingsvrae bied.

Stappe

Deel 1 van 3: Beskryf u metodes

Skryf navorsingsmetodologie Stap 1
Skryf navorsingsmetodologie Stap 1

Stap 1. Herhaal u navorsingsprobleem

Begin u afdeling met navorsingsmetodologie deur die probleme of vrae wat u wil bestudeer, te lys. Sluit u hipoteses in, indien van toepassing, of wat u deur u navorsing wil bewys.

 • Sluit in u hersiening alle onderliggende aannames in wat u maak of voorwaardes wat u as vanselfsprekend aanvaar. Hierdie aannames sal ook die navorsingsmetodes wat u gekies het, inlig.
 • Gee oor die algemeen die veranderlikes wat u sal toets en die ander toestande wat u beheer of aanneem, is gelyk.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 2
Skryf navorsingsmetodologie Stap 2

Stap 2. Stel u algehele metodologiese benadering vas

U algemene benadering sal kwalitatief of kwantitatief wees. Soms kan u ook 'n mengsel van beide benaderings gebruik. Verduidelik kortliks waarom u u benadering gekies het.

 • As u meetbare sosiale tendense wil ondersoek en dokumenteer, of die impak van 'n spesifieke beleid op verskillende veranderlikes wil evalueer, gebruik 'n kwantitatiewe benadering wat gefokus is op data -insameling en statistiese analise.
 • Kies 'n meer kwalitatiewe benadering as u mense se sienings of begrip van 'n spesifieke kwessie wil evalueer.
 • U kan ook die twee kombineer. U kan byvoorbeeld hoofsaaklik na 'n meetbare sosiale neiging kyk, maar ook met mense 'n onderhoud voer en hul opinies kry oor hoe die neiging hul lewens beïnvloed.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 3
Skryf navorsingsmetodologie Stap 3

Stap 3. Definieer hoe u data versamel of gegenereer het

Hierdie gedeelte van u metodologie -afdeling vertel u lesers wanneer en waar u u navorsing gedoen het, en watter basiese parameters daargestel is om die relatiewe objektiwiteit van u resultate te verseker.

 • As u byvoorbeeld 'n opname gedoen het, beskryf u die vrae wat in die opname ingesluit is, waar en hoe die opname uitgevoer is (soos persoonlik, aanlyn, telefonies), hoeveel opnames versprei is en hoe lank u respondente moes die opname voltooi.
 • Sluit genoeg besonderhede in sodat u studie deur ander in u veld herhaal kan word, selfs al kry hulle nie dieselfde resultate as u nie.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 4
Skryf navorsingsmetodologie Stap 4

Stap 4. Gee agtergrond vir ongewone metodes

Veral in die sosiale wetenskappe gebruik u moontlik metodes wat gewoonlik nie gebruik word nie, of wat nie by u navorsingsprobleem pas nie. Hierdie metodes kan addisionele verduideliking vereis.

 • Kwalitatiewe navorsingsmetodes vereis gewoonlik meer gedetailleerde verduideliking as kwantitatiewe metodes.
 • Basiese ondersoekprosedures hoef nie in detail verduidelik te word nie. Oor die algemeen kan u aanvaar dat u lesers 'n algemene begrip het van algemene navorsingsmetodes wat sosiale wetenskaplikes gebruik, soos opnames of fokusgroepe.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 5
Skryf navorsingsmetodologie Stap 5

Stap 5. Gee enige bronne aan wat bygedra het tot u keuse van metodologie

As u iemand anders se werk gebruik het om u te help met die ontwerp of toepassing van u metodologie, bespreek die werke en hoe dit bygedra het tot u eie werk, of hoe u werk voortbou op hulle werk.

Gestel u het byvoorbeeld 'n opname gedoen en 'n paar ander navorsingsartikels gebruik om die vrae oor u opname te help opstel. U sou dit noem as bydraende bronne

Deel 2 van 3: Regverdiging van u keuse van metodes

Skryf navorsingsmetodologie Stap 6
Skryf navorsingsmetodologie Stap 6

Stap 1. Verduidelik u keuringskriteria vir data -insameling

As u primêre data versamel, stel u waarskynlik geskiktheidsparameters in. Gee die parameters duidelik en laat u lesers weet waarom u die parameters stel en hoe belangrik dit vir u navorsing is.

 • Beskryf studie -deelnemers spesifiek en noem enige insluiting- of uitsluitingskriteria wat u gebruik het toe u 'n groep deelnemers gevorm het.
 • Motiveer die grootte van u steekproef, indien van toepassing, en beskryf hoe dit beïnvloed of u studie veralgemeen kan word na groter bevolkings. As u byvoorbeeld 'n opname onder 30 persent van die studentebevolking van 'n universiteit gedoen het, kan u die resultate moontlik op die studentekring as geheel toepas, maar miskien nie op studente aan ander universiteite nie.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 7
Skryf navorsingsmetodologie Stap 7

Stap 2. Onderskei u navorsing van enige swakhede in u metodes

Elke navorsingsmetode het sterk en swak punte. Bespreek kortliks die swakhede of kritiek op die metodes wat u gekies het, en verduidelik dan hoe dit irrelevant of nie van toepassing is op u spesifieke navorsing nie.

Om ander navorsingsartikels te lees, is 'n goeie manier om moontlike probleme wat gereeld met verskillende metodes ontstaan, te identifiseer. Sê of u werklik een van hierdie algemene probleme ondervind het tydens u navorsing

Skryf navorsingsmetodologie Stap 8
Skryf navorsingsmetodologie Stap 8

Stap 3. Beskryf hoe u struikelblokke oorkom het

Om hindernisse in u navorsing te oorkom, kan een van die belangrikste dele van u metodiek wees. U probleemoplossingsvermoëns kan u lesers se vertroue in die resultate van u studie versterk.

As u probleme ondervind tydens die versameling van data, verduidelik die stappe wat u geneem het om die effek van die probleem op u resultate te verminder, duidelik

Skryf navorsingsmetodologie Stap 9
Skryf navorsingsmetodologie Stap 9

Stap 4. Evalueer ander metodes wat u kon gebruik het

Veral as u 'n metode gebruik wat ongewoon lyk vir u spesifieke onderwerp, moet u 'n bespreking insluit van ander metodes wat meer gereeld vir u tipe navorsing gebruik word. Verduidelik waarom u besluit het om dit nie te gebruik nie.

 • In sommige gevalle kan dit so eenvoudig wees as om te sê dat alhoewel daar baie studies met een metode was, u metode nie gebruik is nie, wat 'n leemte in die begrip van die probleem veroorsaak het.
 • Daar kan byvoorbeeld veelvuldige artikels wees wat kwantitatiewe analise van 'n bepaalde sosiale neiging bied. Nie een van hierdie koerante het egter deeglik gekyk na hoe hierdie neiging die lewens van mense beïnvloed nie.

Deel 3 van 3: Koppel u metodes aan u navorsingsdoelwitte

Skryf navorsingsmetodologie Stap 10
Skryf navorsingsmetodologie Stap 10

Stap 1. Beskryf hoe u u resultate ontleed het

U analise hang gewoonlik af of u benadering kwalitatief, kwantitatief of 'n mengsel daarvan is. As u 'n kwantitatiewe benadering gebruik, gebruik u moontlik statistiese analise. Sê met 'n kwalitatiewe benadering watter teoretiese perspektief of filosofie u gebruik.

Afhangende van u navorsingsvrae, meng u moontlik kwantitatiewe en kwalitatiewe analise, net soos u moontlik beide benaderings kan gebruik. U kan byvoorbeeld 'n statistiese analise doen en die statistieke dan deur 'n spesifieke teoretiese lens interpreteer

Skryf navorsingsmetodologie Stap 11
Skryf navorsingsmetodologie Stap 11

Stap 2. Verduidelik hoe u analise by u navorsingsdoelwitte pas

Uiteindelik moet u algehele metodologie antwoorde op u navorsingsvrae kan lewer. As dit nie goed pas nie, moet u u metodiek aanpas of u navorsingsvraag herformuleer.

Gestel u ondersoek byvoorbeeld die uitwerking van universiteitsopleiding op familieplase in die platteland van Amerika. Alhoewel u onderhoude kon voer met kollege-opgeleide mense wat op 'n familieplaas grootgeword het, sou dit u nie 'n beeld gee van die algehele effek nie. 'N Kwantitatiewe benadering en statistiese analise gee u 'n groter prentjie

Skryf navorsingsmetodologie Stap 12
Skryf navorsingsmetodologie Stap 12

Stap 3. Identifiseer hoe u ontleding u navorsingsvrae beantwoord

Koppel u metodologie aan u oorspronklike navorsingsvrae en bied 'n voorgestelde uitkoms aan, gebaseer op u analise. Beskryf spesifiek wat u bevindinge oor u navorsingsvrae sal openbaar.

 • Gee dit kortliks as u u navorsingsvrae beantwoord, terwyl u bevindinge ander vrae laat ontstaan het wat verdere navorsing verg.
 • U kan ook enige beperkings op u metodes of vrae wat nie deur u navorsing beantwoord is nie, hier insluit.
Skryf navorsingsmetodologie Stap 13
Skryf navorsingsmetodologie Stap 13

Stap 4. Evalueer of u bevindinge oorgedra of veralgemeen kan word

U kan u bevindinge moontlik na ander kontekste oordra, of dit veralgemeen in 'n groter bevolking. Oordraagbaarheid kan moeilik wees in sosiale wetenskaplike navorsing, veral as u 'n kwalitatiewe benadering gebruik het.

Veralgemening word meer algemeen gebruik in kwantitatiewe navorsing. As u 'n goed ontwerpte steekproef het, kan u u resultate statisties toepas op die groter populasie waartoe u steekproef behoort

Video - Deur hierdie diens te gebruik, kan sommige inligting met YouTube gedeel word

Wenke

 • Organiseer u metodologie -afdeling chronologies, begin met hoe u voorberei het om u navorsingsmetodes uit te voer, hoe u data versamel het en hoe u die data ontleed het.
 • Skryf u navorsingsmetodologie -afdeling in die verlede tyd, tensy u die metodologie -afdeling voorlê voordat die beskrywe navorsing uitgevoer is.
 • Bespreek u planne in detail met u adviseur of toesighouer voordat u 'n spesifieke metode volg. Dit kan u help om moontlike gebreke in u studie te identifiseer.
 • Skryf u metodologie met 'n passiewe stem neer om die fokus te plaas op die aksie wat uitgevoer word, eerder as op die persoon wat die aksie doen.

Aanbeveel: